ارايه دهنده محصولات و خدمات دیجیتالی

جستجو
, ,

مجموعه آموزشی سالیدورکس solidworks ۲۰۱۹

تومان۶۰,۰۰۰

ناموجود

مجموعه آموزشی سالیدورکس solidworks ۲۰۱۹

 

آموزش سالیدورک یکی از مهم ترین محصولات مهندس یار می باشد. در این محصول بیش از صد فیلم آموزشی به زبان فارسی به همراه چندین مثال، تمرین و پروژه در محیط solidworks ۲۰۱۹ قرار داده شده است به صورتی که پس از استفاده و یادگیری درس های ارائه شده یک دوره عملی آموزش سالیدورک را طی خواهید کرد.
مدت زمان فیلم آموزشی ارائه شده در این مجموعه ۱۲ ساعت بوده و شامل نسخه ۲۰۱۹ خود نرم افزار و همچنین فایل تمرین ها، مثال ها و پروژه های آموزش داده شده نیز می گردد.

عناوین آموزش داده شده در این مجموعه :

فصل اول: معرفی سالیدورک و اصول کلی کار در محیط Solidworks ۲۰۱۹:

 • آشنایی با نرم افزار سالیدورک
 • شروع به کار در محیط solidworks درخت طراحی design tree محیط گرافیکی graphic view منو ها و منطق کار
 • مفهوم ترسیمه sketch و ایجاد اولین مدل سه بعدی part
 • معرفی اجزای هندسی مانند کنج vertex لبه edge سطح face
 • آموزش دستورات view orientation و section view
 • ذخیره و فراخوانی مدل سه بعدی و استفاده از دستور instant ۳d

فصل دوم: آموزش طراحی دو بعدی Sketch

 • وارد شدن به محیط طراحی دو بعدی sketch و آموزش دستور Line جهت ترسیم خطوط
 • ترسیم مستطیل corner rectangle و متوازی الاضلاع parallelogram
 • ترسیم دایره circle در دو حالت
 • ایجاد کمان arc در سه حالت مرکزی، مماس tangent و سه نقطه ۳ point
 • رسم چند ضلعی با استفاده از دستور polygon
 • گرد کردن محل تقاطع خطوط fillet و پخ زدن آن ها chamfer
 • حذف و برش قسمت های اضافی sketch با دستور trim
 • امتداد دادن یک قسمت از ترسیمه extend entities
 • آموزش offset entities
 • تصویر کردن لبه های مدل سه بعدی روی صفحه کاری convert entities
 • آموزش قرینه کردن در solidworks با استفاده از mirror
 • تکرار اجزای ترسیمه در راستای خطی Linear Sketch Pattern
 • تکرار اجزای ترسیمه در راستای دایروی Circular Sketch Pattern
 • جابجا کردن اجزای مدل  move entities
 • چرخاندن اجزای ترسیمه rotate بزرگ و کوچک کردن scale و کشیدگی در ترسیمه stretch

فصل سوم: اندازه گذاری و قیدگذاری ترسیم ها

 • مفهوم قید در ترسیمه ها constraints و مقید کردن کامل یک ترسیمه fully define sketch
 • اندازه گذاری اجزای ترسیم با استفاده از smart dimension
 • اندازه گذاری های خاص مانند اندازه گذاری کمان ordinate dimension
 • اعمال قیدهای هندسی روی خط ها مانند vertical و horizontal
 • آموزش قیدگذاری بین دو یا چند خط همراستایی موازی بودن و تعامد
 • قیدگذاری دایره ها و مرکز آن ها
 • اجرای دستور fully define sketch
   

پروژه مدلسازی دو بعدی: طراحی دو بعدی ترسیمه یک شاتون از روی نقشه

این پروژه یک مرور از کلیه دستورات مهم دستورات ترسیم و قیدگذاری sketch ها است. در این مثال یک نقشه اندازه گذاری شده داریم که باید با استفاده از مجموعه دستورات طراحی دو بعدی یا sketch آن را رسم کرده و سپس اندازه گذاری و قیدگذاری کنیم تا کاملاً مقید یا fully define گردد.

فصل چهارم آموزش سالیدورک: ورود به محیط مدلسازی سه بعدی و شروع به کار

 • ساخت اولین مدل سه بعدی در سالیدورک با extrude
 • بررسی گزینه های مختلف دستور extrude جهت ارتفاع دادن به مدل
 • ارتفاع دادن به مدل به صورت شیبدار با تعیین draft angle
 • بررسی گزینه های thin feature و direction در سالیدورک
 • ایجاد مدل های سه بعدی مدور یا چرخشی دستور revolve

فصل پنجم: ایجاد صفحات کاری جدید با استفاده از دستور Plane

 • ایجاد صفحه کاری جدید Plane در حالت distance
 • روش های بعدی ایجاد صفحه در فضا
 • ادامه بررسی گزینه های مختلف Plane

فصل ششم: بررسی ادامه دستورات Part Design

 • مدلسازی حجم گذرنده از سطح مقطع های مشخص در فضا با استفاده از دستور Loft
 • ایجاد مدل سه بعدی با عبور دادن یک سطح مقطع profile از یک مسیر path با استفاده از دستور Swept boss
 • اجرای دستور boundary در solidworks
 • ایجاد برش یا حفره در مدل سازی با دستور cut extrude
 • برش مدور با استفاده از cut revolve
 • اجرای sweep cut
 • ایجاد سوراخ پیچ (رزوه دار) روی مدل در سالیدورک با hole wizard

فصل هفتم: آموزش دستورات ویرایشی روی مدل های سه بعدی

 • گرد کردن لبه های مدل سه بعدی با استفاده از fillet
 • گرد کردن لبه ها با شعاع متغیر variable fillet
 • اجرای fillet در حالت full round
 • ایجاد لبه زاویه دار یا پخ روی لبه ها با chamfer
 • زاویه دار و یا شیبدار کردن سطوح مدل با Draft
 • تبدیل مدل سه بعدی توپر به حالت پوسته ای shell
 • آموزش ساخت دیواره ضخامت دار با Rib
 • اجرای دستور mirror در حالت سه بعدی
 • کپی و تکرار اجزای مدل سه بعدی Linear Pattern
 • کپی و تکرار در راستا دایروی با circular pattern

فصل هشتم: آموزش ساخت مراجع هندسی و منحنی ها در سالیدورک

 • ایجاد محور با استفاده از Axis
 • تعریف سیستم مختصاتی جدید با استفاده از coordinate system
 • ساخت نقطه جدید با استفاده از point
 • ساخت منحنی مارپیچ عمودی با استفاده از Helix
 • تعریف منحنی مارپیچ صفحه ای spiral
 • تصویر کردن یک منحنی روی سطوح Projected curve
 • اتصال منحنی ها به هم با استفاده از composite curve و تعریف منحنی جدید curve through xyz points

فصل نهم: نکات تکمیلی محیط Part Design

 • تغییر رنگ سطوح مدل و یا کل آن
 • تعیین جنس ماده تشکیل دهنده مدل add/edit material
 • نحوه کار گزینه های rollback و suppress
 • تغییر صفحه یک مدل سه بعدی edit sketch plane
 • مثال: طراحی پارامتریک در solidworks: مرتبط کردن ابعاد و اندازه ها به هم با فرمول نویسی
 • مثال: ایجاد چند ورژن از یک قطعه با استفاده از configuration یا پیکربندی
 • اندازه گیری دقیق ابعاد هندسی مدل با استفاده از دستور measure

پروژه مدلسازی سه بعدی: تبدیل ترسیمه دو بعدی شاتون به یک مدل سه بعدی

در این پروژه ترسیمه ای که در قسمت های قبل ایجاد کردیم را باید با توجه به نمای جانبی اندازه گذاری شده که به ما داده شده است به یک مدل سه بعدی تبدیل کنیم. برای انجام این کار از دستورات مدلسازی سه بعدی استفاده خواهیم کرد. این پروژه مثال خوبی برای مرور دستورات part design است.

فصل دهم: آموزش سالیدورک مونتاژ قطعات

 • وارد شدن به محیط assembly design جهت مونتاژ قطعات و برقراری اولین قید بین قطعات با استفاده از دستور mate
 • آموزش قیدگذاری با استفاده از حالت coincident یا قید انطباق
 • اعمال قید concentric هم مرکزی و parallel موازی بودن بین قطعات
 • آموزش ساخت قید angle یا زاویه بین سطوح
 • بررسی نقش گزینه های aligned و anti aligned هنگام قیدگذاری
 • آموزش ایجاد قیدهای distance فاصله tangent مماس بودن و perpendicular تعامد بین سطوح
 • مثال: مونتاژ کردن یک پیستون روی شاتون با استفاده از دستورات قیدگذاری و بررسی تداخل قطعات و برطرف کردن آن از طریق ویرایش قطعات در محیط مجموعه مونتاژی
 • آموزش ساخت نمای انفجاری در سالیدورک با استفاده از دستور exploded view و نمایش انیمیشن مونتاژ و دمونتاژ قطعات و آموزش دستور explode line sketch

فصل یازدهم: آموزش نقشه کشی صنعتی در سالیدورک

 • وارد شدن به محیط drawing جهت نقشه کشی صنعتی و تهیه اولین نما view از قطعات و آشنایی با این محیط کاری
 • ساخت جدول مشخصات قطعه در سالیدورک و آشنایی با مفهوم sheet format و drawing template و مدیریت جدول مشخصات نقشه
 • ایجاد نمای جدید از قطعه در وضعیت فعلی current و آموزش projected view
 • ساخت نمای جزئی از نماها با استفاده از detail view
 • آموزش دستور auxiliary view جهت ساخت نمای مایل از قطعات
 • آموزش نحوه تهیه نمای برش خورده با دستور section view در حالت افقی و عمودی و مایل و شکسته broken
 • اندازه گذاری نماها با استفاده از دستور dimension و انجام تنظیمات مربوط به اندازه ها

تمرین: مدلسازی سه بعدی 

در این تمرین از بسیاری از دستورات مدلسازی سه بعدی استفاده شده و مثال بسیار خوبی برای مرور دستورات part design است. در قسمت آخر این تمرین یک ورژن جدید یا configuration از آن می سازیم تا در تمرین بعدی که مربوط به ساخت مجموعه مونتاژی است بتوانیم از دو ورژن این قطعه استفاده نماییم.

تمرین: مونتاژ قطعات موتور یک دستگاه موتور سیکلت روی هم در محیط assembly design

این تمرین یک مثال بسیار جامع در رابطه مونتاژ قطعات بر روی هم می باشد. از جمله مسائل جدیدی که در این پروژه خواهید آموخت می توان به استفاده از زیرمجموعه مونتاژی یا sub-assembly در یک مجموعه مونتاژی، بررسی تداخل بین قطعات و ویرایش قطعات در محیط assembly design اشاره نمود.

توجه: مدت زمان فیلم آموزشی این مجموعه ۱۲ ساعت می باشد. کلیه مباحث ابتدا در قالب دستورات Solidworks و سپس طی انجام چندین پروژه عملی و کاربردی به صورت کامل آموزش داده شده اند.

فروشگاه سایبر مهاباد ،فروش نرم افزار ، بازی و محصولات آموزشی ۲۰۲۰

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مجموعه آموزشی سالیدورکس solidworks ۲۰۱۹”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

© Nima Nezhadi