لیست ۲ – یک بازی رایگان بدون خرید

لیست۲ –  یک بازی رایگان بدون خرید بر روی فلش

همچنین برای نصب یک بازی  رایگان میتوانید یک بازی را انتخاب نمایید

LEGO Marvel Super Heroes
۶/۲GB

Street Of Rage 4
۴.۲۹GB

orcs must die 3
۷.۴۵Gb

pes 2016 update 2022

۷.۹۲GB

Battlefield 3
۳dvd – 11Gb

HOME FRONT 3DVD
۷.۴۲

l.a. noire
۱۴.۵GB

mass effect 3
۱۳.۱Gb
sleeping dogs definitive edition
۱۰.۹ GB

samurai warroirs 5
۹.۸GB

Dark Souls Remastered
۱dvd9 – 7.7GB

Dark Souls Remastered

lego batman 2

Spider-man web of shadow
۸.۲۱Gb

Spider-man web of shadow

mini ninjas
۴.۳۷GB

assassins creed 1
۶.۶Gb

onimusha 3 +
gta 3 gta san andreas نسخه فارسی
۴.۲۷Gb

onimusha

prince of persia 4
۷.۳۸GB

prince of persia

the lord of the rings conquest
۶.۵۷ GB

h.a.w.x
۴.۳۳GB

call of juarez bound in blood
۳.۷۰ GB

eragon 3.76gb
بازی دونفره

warrior orochi

۱.۳۵GB

Harry potter and the deathly hallows
۷GB

لیست ۱ بازی های رایگان

بخوانید  محصولات کودکان
© Nima Nezhadi