لیست ۲ بازیهای متفرقه فروشگاه سایبر بر روی فلش

 

۳۲ – prototype 2

GB 5.58

 

۳۳ – dark siders 2

GB 5.50

 

۳۴ – metro 2033

GB 7.23

 

۳۵ – The Elder Scrolls V: Skyrim بازی سال

۸.۸۰GB

 

 

۳۶ -Combat Assault Horizon

۵.۶۱GB

 

۳۷ – Tomb raider
A Survivor Is Born

 

۳۸ – Sniper elite

۶.۵۱GB

 

۳۹ – Bioshock Infinite

۱۸.۴GB

 

۴۰ – deadpool

۶.۴۹GB

 

۴۲ – master thief edition

۲۰.۵GB

 

۴۳ – Mortal Kombat complete Edition

۹.۳۹GB

 

۴۴ – sleeping dogs definitive edition

۱۰.۹GB

 

۴۵ – metro redux

۱۳.۳GB

 

۴۶ – Arma 3 Apex

۲۱gb

 

۴۷ – The Evil Within

۱۲.۵GB

 

۴۸- Driver: Parallel Lines

۴.۲۵۱GB

۴۹- کشتی کج ۲۰۱۵
۱۳GB

 

۵۰ – ELEX

۱۲.۸GB

۵۱- call of duty 10

۲۶GB

 

 

۵۳ – GTA San Andreas

۳.۴۵

 

لیست ۳ بازی های رایگان

بخوانید  لیست 1 بازی های متفرقه رایگان
© Nima Nezhadi