لیست بازی های ورزشی بر روی فلش

 

fifa 2019 update 2022
۳۱.۶GB – قیمت : ۳۵ هزار

pes 2021 update 2023
۲۶.۷GB – قیمت : ۳۵ هزار تومان

fifa 17
۲۷.۳Gb – قیمت : ۳۰ هزار

pes 2018 gold edition 2

۱۵.۷GB – قیمت : ۲۵ هزار

pes 2017 up 2021
۷.۹۳GB – قیمت : ۱۵ هزار
pes 2016
۴.۳۴GB –
قیمت : ۱۰ هزار

pes 2013 update 2021
۷.۵۰ – قیمت : ۱۵ هزار
بازی PES 2013 Update 2021
pes 2011
۵.۷۸GB – قیمت : ۱۰ هزار

fifa 14
۸.۱۸Gb – قیمت : ۱۵ هزار

 

۳- pes 2012
۷.۶۴Gb  – قیمت : ۱۵ هزار

 

۴- pes 2016 update 1.5
۷.۳GB – قیمت : ۱۵ هزار

 

بخوانید  لیست شگفت انگیز بازی های روی فلش
© Nima Nezhadi