لیست  آموزش زبان انگلیسی

لیست رایگان  آموزش زبان انگلیسی – ۱۸ عنوان

۱- آموزش زبان انگلیسی Learn To Speak English delux 10

آموزش زبان انگلیسی Learn to Speak English

۲-

Tell more english version 10

۳-

New Interchange

 New Interchange آموزش زبان انگلیسی

۴- آموزش زبان  English today

۵-

english for you

۶-

پکیج کتاب داستان های ترجمه شده

۷-

Little red riding hood
داستان چند رسانه ای شنل قرمزی

۸-

Chatterbox آموزش زبان برای کودکان و موجوانان

۹ –

سریال آموزش زبان انگلیسی اکسترا EXTRA

۱۰- learn english with dr.jex

learn english with dr.jex

 

۱۱ – Learn english IDIOMS

Learn english IDIOMS

۱۲ – خودآموز گام به گام زبان انگلیسی به وسیله خبر سلامت

خودآموز گام به گام زبان انگلیسی به وسیله خبر سلامت

۱۳- OXFORD BOOK WORMS
مبتدی مقدماتی

OXFORD BOOK WORMS

۱۴ – ENGLISH PRONUNCIATION

اصول و مهارتهای تلفظ زبان انگلیسی

۱۵- Learn english throu 2 minutes lessons

Learn english throu 2 minutes lessons

۱۶ – مجموعه واژه نامه های کاربردی Dictionary Collection Ver.3

مجموعه واژه نامه های کاربردی Dictionary Collection Ver.3

۱۷ – آموزش مکالمه زبان انگلیسی مبتدی متوسطه پیشرفته برای اندروید (خیلی عالی )
۱۸ – نصرت تصویری

?

  لیست محصولات حراجی فروشگاه

?

لیست هدایای فروشگاه سایبر

 

☝️از لیست های زیر هر هفته فقط یک عنوان تقدیم میگردد
۲- محصولات آموزشی و متفرقه
۳ – لیست انگیزشی و موفقیت
۴ – لیست گرافیک
۵- فروش – بازاریابی – دیجیتال مارکتینگ
۶ – لیست محصولات ورزشی
۷
 – محصولات کودکان

 

بخوانید  لیست ۱ –  آموزشی و متفرقه
© Nima Nezhadi