ارايه دهنده محصولات و خدمات دیجیتالی

جستجو

لیست  آموزش زبان انگلیسی

لیست رایگان  آموزش زبان انگلیسی – 18 عنوان

1- آموزش زبان انگلیسی Learn To Speak English delux 10

آموزش زبان انگلیسی Learn to Speak English

۲-

Tell more english version 10

۳-

New Interchange

 New Interchange آموزش زبان انگلیسی

۴- آموزش زبان  English today

۵-

english for you

۶-

پکیج کتاب داستان های ترجمه شده

۷-

Little red riding hood
داستان چند رسانه ای شنل قرمزی

۸-

Chatterbox آموزش زبان برای کودکان و موجوانان

۹ –

سریال آموزش زبان انگلیسی اکسترا EXTRA

۱۰- learn english with dr.jex

learn english with dr.jex

 

۱۱ – Learn english IDIOMS

Learn english IDIOMS

۱۲ – خودآموز گام به گام زبان انگلیسی به وسیله خبر سلامت

خودآموز گام به گام زبان انگلیسی به وسیله خبر سلامت

۱۳- OXFORD BOOK WORMS
مبتدی مقدماتی

OXFORD BOOK WORMS

۱۴ – ENGLISH PRONUNCIATION

اصول و مهارتهای تلفظ زبان انگلیسی

۱۵- Learn english throu 2 minutes lessons

Learn english throu 2 minutes lessons

۱۶ – مجموعه واژه نامه های کاربردی Dictionary Collection Ver.3

مجموعه واژه نامه های کاربردی Dictionary Collection Ver.3

۱۷ – آموزش مکالمه زبان انگلیسی مبتدی متوسطه پیشرفته برای اندروید (خیلی عالی )

?

?

 

 

بخوانید  لیست ۳ بازی های متفرقه
© Nima Nezhadi