ارايه دهنده محصولات و خدمات دیجیتالی

قیمت رم و فلش موجود در فروشگاه سایبر

 

رم ۸ پکدار ویکو ت۹۵
رم ۱۶ پاناتک ت۱۱۰
رم ۳۲ ویکو ۱۲۵ت
رم ۳۲ پاناتک ۱۲۵ت
رم ۶۴ گیگ ویریتی پانتک c10 u1 ق:۲۱۰ ت

فلش ۸ لوتوس ۸۰۱-۸۰۲ ۹۵ت

فلش ۱۶ گیگ ویریتی ۸۰۴ ۱۰۵ت

فلش ۱۶ گیگ ویریتی ۸۰۷ ق:۱۰۵ت
فلش ۱۶ پاناتک مدل ۴۰۳ ۱۰۰ت
فلش ۱۶ usb3 سن دیسک ام۳ otg ق: ۱۴۰ ت
فلش ۱۶ otg 125 ق : ۱۱۵ت

فلش ۳۲گیگ ویریتی ۸۱۲ ق:۱۲۵ت
فلش ۳۲ فینگر ۱۲۰ت

فلش ۳۲ usb3.2 تیم c211 ق: ت۱۸۵
فلش ۳۲ usb3 لوتوس ۸۱۳ ق: ۱۸۰ت
فلش ۳۲ usb3 مدل ۳۶۴-۳۷۱ ق: ۱۷ت

فلش ۶۴ تیم مدل ۱۷۵c usb3.2 ق: ۲۸۰ت
فلش ۶۴ usb3.1 دیتاپلاس لاکچری ق: ۲۸۰ ت

بخوانید  مزایای خرید از وب سایت فروشگاه
© Nima Nezhadi