ارايه دهنده محصولات و خدمات دیجیتالی

جستجو

قیمت رم و فلش موجود در فروشگاه سایبر

 

رم 8 پکدار ویکو ت95
رم 16 پاناتک ت110
رم 32 ویکو 125ت
رم 32 پاناتک 125ت
رم 64 گیگ ویریتی پانتک c10 u1 ق:210 ت

فلش 8 لوتوس 801-802 95ت

فلش 16 گیگ ویریتی 804 105ت

فلش 16 گیگ ویریتی 807 ق:105ت
فلش 16 پاناتک مدل 403 100ت
فلش 16 usb3 سن دیسک ام3 otg ق: 140 ت
فلش 16 otg 125 ق : 115ت

فلش 32گیگ ویریتی 812 ق:125ت
فلش 32 فینگر 120ت

فلش 32 usb3.2 تیم c211 ق: ت185
فلش 32 usb3 لوتوس 813 ق: 180ت
فلش 32 usb3 مدل 364-371 ق: 17ت

فلش 64 تیم مدل 175c usb3.2 ق: 280ت
فلش 64 usb3.1 دیتاپلاس لاکچری ق: 280 ت

بخوانید  مزایای خرید از وب سایت فروشگاه
© Nima Nezhadi